Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

24.09.2013

© PEEN  2013

ANDĚLÉ — opravdu z Ronovce?

 

Při vší úctě k autorovi JUDr. Emilu Andělovi, kterého pátrání po vlastních předcích dovedlo až k vydání knihy Kronika rodu Andělů z Ronovce, od samého okamžiku kdy se mi kniha dostala do rukou ve mně vzbudila jisté pochybnosti a sice autorovým „provázáním“ rodu Andělů předminulého a  minulého století se zemanským rodem Andělů z Ronovce. Z vlastního svého dosavadního bádání po mých předcích z větve Engelů vím, že prokázat jisté spojitosti a příbuzenské vazby před první polovinou 17. století (která představuje mezník rodopisného studia opírajícího se o úřední veřejné záznamy), je velice obtížné. Byť je to pro mě jako částečného pokračovatele tohoto rodu představa lákavá jak uvedu dále, jsem ve vyvozování příbuzenských vazeb velice opatrný.

 

Navíc jméno Anděl není v Českých zemích nijak vzácné, v současné době je v republice  1212 mužských  nositelů tohoto příjmení. (http://prijmeni.unas.cz)

 

 

Objevily se po vydání Kroniky rodu Andělů na internetu i informace, které mě svým způsobem znepokojily a ubírají autorově snaze na věrohodnosti. Na Geneaforu se objevilo toto:

 

Dotaz:

„Prosím, nevíte někdo, náhodou, kde bych sehnal kompletní rodokmen Andělů z Ronovce??? Otta udává, že se připomínali ještě v 19. století. Zajímal by mne hlavně od konfiskátů, tj. po roce 1621. Díky moc.“

 

Odpověď:

„Před lety jsem pro zákazníka vypracovával rešerši jeho rodu na Vltavotýnsku. Mezi předky měl i selský rod Andělů. Pátral jsem po tom rodu až do nejstarší matriky, kde umírá nejstarší známý člen tohoto rodu, povoláním kovář, velice mě překvapilo, že se tam o něm píše jako o synovi vladyky Anděla z Ronovce a na Mirovicích.

Rešerši jsem odevzdal, včetně zmiňovaného údaje. Loni jsem však porovnáním originálního zápisu v knize a její mikrofilmové kopie zjistil, že jsem se stal obětí podvodu. Ten zápis, který jsem si před léty opisoval, je totiž zfalšovaný. Tu zmínku o vladycích tam někdo dopsal, zákazník i archiv byl na to upozorněn, věc šetří policie.“ (autor Mythago)

 

A jinde na internetu:

Zásadní poznámka ( Jan Novotný, 4.9.2008 )

„Dobrý den, rád bych upozornil všechny případné čtenáře, že autor se v předkládané knize opírá o novodobě ZFALŠOVANÝ matriční zápis, prostřednictvím kterého "napojil" své předky na šlechtický rod uvedený v názvu. Je skutečné smutné, co všechno je schopen člověk udělat (zamlčet), aby objevil šlechtický původ …“

 

No a koneckonců i na stránkách Policie ČR jsem našel informaci o výstavě v policejním muzeu Na Karlově v Praze dne 20.6.2009, kde kromě jiných měl být k vidění i originál matriční knihy ze Státního oblastního archivu v Třeboni, v níž neznámý pachatel zfalšoval zápis úmrtí, čímž pozměnil genealogii rodu Andělů z Ronovce – příbuzných s rodem Přemyslovců

            

Zmiňoval jsem se, že s autorem Kroniky rodu Andělů z Ronovce mám „něco společného“. Moje babička Marie Andělová a její rodina, včetně rodičů je zmiňována v knize, jejího otce - Františka Anděla (můj praděda) jsem osobně znal a fakta z období 2. světové války mohu posoudit, znám je z vyprávění, rodina mé babičky žila na Volyni a po skončení války se vrátili do Čech. Když jsem listoval výše zmíněnou Kronikou, byl jsem realisticky skeptický, že by se Emil Anděl dostal až k Přemyslovcům. Respektuji historická fakta a dokumenty, Andělů v českých zemích je spousta a že by zrovna linie mé babičky byla spřízněná se zemanským rodem je sice představa příjemná, ale myslím , že nedokazatelná. Já jsem pátral po rodu Engel a vím, že rodiče mého dědy z otcovy strany žili v polském Zelově, ale dostal jsem se jen k roku 1800, resp. 1804 kdy se v Zelově objevili, ale odkud přišli zatím nevím. S největší pravděpodobností byli Němci, kteří splynuli s českou komunitou v Zelově, s Českými bratry, byli to evangelíci - luteráni(?), ale zatím nevím kde pátrat dál. Taky bych mohl tvrdit, že máme něco společného s Engelem z Engelflussu, ale nemám pro to důkazy, tak to netvrdím. Navíc je známo, že úmrtím Ignáce Karla 21. března 1743 vymřel rod z Engelsflussu po meči.

 

Pokud je konstrukce Kroniky pana Anděla založena na padělku, tak mě to moc mrzí (neviním pana Anděla, nevím čí je to vina), a protože ctím historii a fakta tak se mě to svým způsobem dotýká.

 

Uvedu o rodu Andělů a jeho příslušnících jen fakta na základě toho, že jsem některé z nich osobně znal nebo informace, které se mi podařilo ověřit.

 

 

ANDĚLÉ … z Ronovce?

           PÁTRÁNÍ PO PŘEDCÍCH