Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

25.01.2014

Bedřich Smetana

Historicko-medicínský pohled

VII.                     Závěrečné shrnutí

 

V roce 1987 byl Bedřich Smetana exhumován a jeho zbytky kompletně vyšetřeny. Zbytky tkání z různých míst Smetanova těla vykázaly všechny testy na syfilis pozitivní na jeden až tři křížky. Psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl shrnul veškeré současné poznatky svědčící pro syfilis jako příčinu Smetanovy duševní poruchy (progresivní paralýzy) následovně:

 

1. Atrofie cerebri rubra. V roce 1922 německý lékař dr. Spatz podává zprávu o železitých pigmentech na mozkové kůře jako známce, která diagnózu progresivní paralýzy potvrzuje.

 

2. Leptomeningitida arachnoiditis chronica. Byla popsána u šesti pacientů s progresivní paralýzou z Charentonu francouzským lékařem Antoine Laurentem Jessé Baylem v jeho disertaci Recherches sur les maladies mentales 21. listopadu 1822. Mimochodem vztah mezi syfilidou a progresivní paralýzou byl objeven Fournierem v roce 1879, tedy nedlouho před Smetanovou smrtí. Tento vztah nemusel být nevyhnutelně Smetanovým lékařům a pitvajícím znám. Až roku 1904 popsal Nissl histopatologii progresivní paralýzy a teprve 1913 Hideyo Nogushi objevil v mozku nemocných s progresivní paralýzou spirochetu treponema pallidum.

 

3. Ependymitis granulosa.

 

4. Furunkulosa – dispozici k furunkulose popsal u progresivní paralýzy Mysliveček (1959).

 

5. Určitá hypománie, tvořivost a produktivita. Smetana napsal své nejlepší práce v době, kdy už byl vážně nemocen a tvořil až do poslední chvíle.

 

6. Ataxie, o které Smetana sám píše.

 

7. Přecitlivělost na chlad. O té se jednak na několika místech Smetana zmiňuje a jednak je také nepřímo naznačena jeho vždy teplým oblečením na fotografiích.

 

8. U Smetany se objevily možné známky otravy rtutí. Obrovské koncentrace rtuti byly také nalezeny ve zbytkových tkáních při exhumaci Smetanova těla.

 

9. Nejzávažnějším argumentem je pozitivní sérologie. Vzorky z orbity, nazální kavity, obličejových kostí a mumifikovaných měkkých tkání a z obou stran pánve daly pozitivní výsledky v TPHA +, FTA-ABS IgG ±, rychlý reaginový test +++.

 

 

Všech těchto devět nepopiratelných známek a nálezů dohromady skládá mozaiku zcela jasné diagnózy progresivní paralýzy jakožto důsledku syfilitického onemocnění. Tvrdit dnes, po téměř 130 letech od Smetanovy smrti cokoli jiného, hraničí s bludem. [Höschl]

           Medicína

© PEEN  2014