Historie

Osobnosti Velké války

Vládní činitelé mocností

FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE

 

* 18.12.1863 Štýrský Hradec, 28.6.1914 Sarajevo

rakouský arcivévoda a následník trůnu z dynastie

 habsbursko-lotrinské

František Ferdinand ď Este nevešel do historie a povědomí lidí svými činy, či významnými díly, ale smrtí. Sarajevský atentát, při kterém přišel i se svojí manželkou o život, se stal záminkou k rozpoutání první světové války, nejhroznější války, jakou lidstvo do té doby poznalo.

 

Byl prvorozeným synem arcivévody Karla Ludvíka, mladšího bratra císaře Františka Josefa I. Původně mu byla určena vojenská kariéra. Prošel několika posádkami a rychle postupoval v hodnostech. Po smrti císařova jediného syna Rudolfa (1889) a svého otce (1896) se stal následníkem trůnu. Šlechtické jméno Este získal dědictvím po vévodovi z Modeny.

 

V mládí vedl život  dosti bouřlivý a veselý. Vášnivě rád lovil a cestoval. V letech 1892–1893 podnikl dokonce cestu kolem světa. V roce 1900 se k nelibosti císaře oženil s „pouhou“ hraběnkou Žofií Chotkovou. Císař sice sňatek povolil, hraběnku povýšil na kněžnu, ale František Ferdinand se pro nerovnoprávnost své ženy musel vzdát nástupnického práva pro děti z tohoto manželství. Šlo o tzv. morganatický sňatek : manželé nejsou stejně urození, arcivévoda x hraběnka.

 

Pro Čechy je jméno Františka Ferdinanda ď Este spjato zejména se zámkem Konopiště, který koupil od Lobkoviců a přebudoval na důstojné sídlo následníka trůnu.

František Ferdinand d´Este s manželkou Žofií Chotkovou, Sarajevo

© PEEN  2013