Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

08.09.2013

FILOSOFIE

Filosofie

 

 

„Dobrý člověk přirozeně touží po vědění.“

Leonardo da Vinci

 

 

Filosofie, univerzální nauka o celku všeho jsoucího, o bytí světa a existenci člověka, o jeho poznávání pravdy a mravním jednání. (Akademický slovník cizích slov, Academia, 1998, 2000, ISBN 80-200-0607-9)

 

Člověk moudrý – rozumný – homo sapiens – „byl obdařen“ rozumem a inteligencí, které mu umožňují vědomě plánovat jednotlivé činnosti, korigovat svoje jednání a konání. Těmito schopnostmi byl člověk vybaven, aby je využíval. Jednoduše řečeno, aby používal mozek a aby lebka nebyla jen kostěnou schránkou pro vysoce organizovanou a specializovanou tkáň. Právě schopnost přemýšlení a myšlení je to co člověka odlišuje od ostatních živých tvorů.

 

Během svého života přemýšlivý člověk naráží na celou řadu faktů a skutečností, které ho nutí přemýšlet. Přemýšlet o tom, proč jsou věci a skutečnosti tak jak jsou. I já jsem během života vstřebal veliké množství informací, které jsem porovnával se svými znalostmi a osobní zkušeností a mnohokrát své názory na  problémy korigoval. Nikoli měnil. Základní názorový směr a hodnotový systém je víceméně stabilní, některé názory a postoje jsem ale korigoval v souladu s lety získanými zkušenostmi. Čím více člověk ví a zná, tím více pochybuje. Nebo jinak: „Závidím hlupákům, kteří jsou tak sebejistí, kdežto lidé moudří jsou plni pochybností.

 

V následující kapitole bych se chtěl podělit o komentáře některých skutečností a problémů, které se mi léta „honí hlavou“, o kterých jsem více či méně intenzivně přemýšlel nebo přemýšlím. Vesměs jsou pro mne zajímavé právě ty problémy a skutečnosti, jejichž interpretace není zdaleka jednoznačná, které umožňují náhledy na problém z několika stran a umožňují tak o dané skutečnosti nebo problému diskutovat. Z výše uvedeného plyne, že výklad a interpretace takových problémů a skutečností není jednoznačná a mnohdy kontroverzní. A tím, pro mne zajímavá. Zajímavá tím, že i já mohu přidat svůj názor „na věc“.

 

Pro případné čtenáře a potenciální hodnotitele dále sděleného podotýkám, že jde jen o mé názory, které nikomu nenutím, na druhou stranu mi nikdo nemůže zabránit v tom, abych je publikoval a podělil se o ně s ostatními. Nechť je s uvedenými informacemi v tomto duchu nakládáno. Člověk má totiž tu „schopnost“, že i myšlenky a názory, které se snaží některé problémy vysvětlit, správně pojmenovat a řešit, dokáže vytrhnout z kontextu a zcela překroutit a to tím častěji a nebezpečněji, pokud dané problematice sám nerozumí a není schopen ji pochopit! Příkladem může být například Darwinova evoluční teorie, kterou se pokusili zneužít nacisté a rasisté, a mnohé další názory a myšlenky.

 

 

„Chválíš-li něco, čemu dobře nerozumíš, je to chyba,

ale horší je, když to haníš.“

Leonardo da Vinci

 

 

Petr Engel, 30.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

© PEEN  2013

V „hlavě“ stránky je použit detail fresky Athénská škola (La scuola di Atene) z let 1509 – 1510 Raffaela Santi. Tato freska o rozměrech 770x500 cm je umístěna v muzeu Stanza della Segnatura ve Vatikánu. Uprostřed fresky spolu diskutují realista Aristotelés, jenž ukazuje dlaní k zemi, a idealista Platón (předlohou byl Leonardo da Vinci), který zdvíhá prst k obloze.