Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

30.09.2013

GENEALOGIE

Ochrana osobních údajů

 

Pokud chceme výsledky svého rodopisného výzkumu uveřejnit na internetu (nebo v jiných mediích) je třeba si uvědomit, že v mnoha případech zacházíme s citlivými osobními údaji jak již nežijících tak žijících osob a je třeba plně respektovat jejich práno morální, ale i ústavní na ochranu osobních údajů.

 

Tady je názor a stanovisko odborníka na právo.

 

             „Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se podle ustanovení § 3 odst. 3 nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Zveřejňování rodokmenu na internetu už může být posouzeno jako překročení podmínek pro tuto výjimku. Osoba, která takto zpracovává osobní údaje v datovém souboru, kterým rodokmen zveřejňovaný na internetu za účelem jeho doplňování o další údaje je, se tak dostává do postavení správce osobních údajů se všemi povinnostmi ze zákona o ochraně osobních údajů vyplývajícími.

 

             Povinnost získat souhlas subjektu údajů je zákonem o ochraně osobních údajů vztažena toliko k žijícím osobám, nikoli k blízkým osobám osob zemřelých. Uvedení osobních údajů zemřelých osob ve zveřejňovaném rodokmenu bez souhlasu blízkých osob zemřelých proto není porušením zákona o ochraně osobních údajů. Blízkým osobám zemřelých však přísluší uplatňovat právo na ochranu jejich osobnosti podle § 15 občanského zákoníku.

Pokud jde o údaje o žijících osobách, je k jejich zveřejňování v rodokmenu třeba získat jejich souhlas. I údaje v rozsahu: jméno, příjmení, jsou údaji o určeném a určitelném subjektu údajů, které vzhledem k rodinným vazbám v rodokmenu uváděným, mohou být v některých případech posouzeny i jako citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, vypovídající o národnostním nebo etnickém původu subjektu údajů, zejména pokud jde o národnostní nebo etnické menšiny. Neoprávněné zveřejňování osobních údajů v rozporu s článkem 10 Listiny základních práv a svobod může být předmětem žaloby na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku.“

 

 

 

 

© PEEN  19.06.2009

 

 

           PÁTRÁNÍ PO PŘEDCÍCH

© PEEN  2013