Historie

… kdo byl Praotec Čech?

V této kapitole svých stránek jsem se zaměřil hlavně na období, která mě  z nějakého důvodu zaujala. Historie, jak někteří říkají, je sice mrtvá, nicméně si myslím, že znát alespoň základní data v životě homo sapiens patří, nebo mělo by patřit, k základní výbavě člověka, který chce alespoň trochu pochopit svojí přítomnost i se orientovat v budoucnosti …

       

Těch kapitol – období lidského bytí je strašná spousta a v každém období žili zajímavé osobnosti, udály se jedinečné věci. Ale nedá se psát o všem, respektive dá, ale sklouzne to k povrchnosti. A navíc od toho máme encyklopedie.

       

Z nedávné historie mě zaujalo hlavně období I. světové války, ne snad proto, že bych válkám fandil, to vůbec ne. Jsem spíše pacifista (na vojně jsem byl) a veškeré problémy, které život přináší se snažím řešit „mírovými prostředky“. Nicméně se za Velké války objevilo mnoho zajímavých a nových věcí, které mě zaujaly. A byl to právě rozvoj letectví a využití letadel za války, což výrazně urychlilo rozvoj letectví v tom nejširším měřítku a válku posunulo  do nové dimenze – do vzduchu. Proto jsem období I. světové války pojal z pohledu právě letadel, která nalezla svoji specializaci v této epoše a z pohledu těch, kteří tyto stroje pilotovali – leteckých es.

       

Zároveň chci tímto vzdát všem těmto vzdušným hrdinům na obou stranách fronty svůj respekt a úctu.

       

No a dalším obdobím, které mě vždycky velice zajímalo,  je období nejstarších dějin „českých zemí“, počátky osídlení české kotliny a vůbec pohyb národů v této lokalitě, ať již to byli Keltové, Germáni či Slované. Není zajímavé vědět kdo je vlastně náš pra, pra, pra předek???

       

Zcela jednoznačně nejsme v tom nejširším slova smyslu jen potomci Slovanů a dějiny „českých zemí“ nezačínají příchodem Praotce Čecha … tady už se pouštíme na docela tenký led a tak je třeba některé závěry říkat s velkou opatrností a ctít archeologické nálezy, jejichž interpretace není někdy zcela jednoznačná …

      

Na okraj chci jen podotknou, že pokud sdělím, nebo napíšu nějaké závěry, jedná se jen a jen o moje názory, které nikomu nenutím, založené na studiu dané problematiky a konfrontované s mojí životní zkušeností! A třebaže Keltům třeba fandím a zdají se mi být „zajímaví“, neznamená to, že jsem „keltoman“ a že bych chtěl tvrdit, že naši předci jsou Keltové, byť bych si to třeba i přál.

       

Zjistit, kdo byli naši prapředci tak daleko v historii je dost obtížné a prakticky i nemožné, nehledě na to, že  v jistém historickém období obýval podle všeho českou kotlinu „populační mix“ (stěhování národů) … Takže třeba tvrdit, že naši předkové jsou Slované … tak to bych se neodvažoval. V mém případě bych si spíše typoval na vliv germánského předka, ale kdo ví …

 

       

Rozšířil jsem tuto kapitolu o další položku s názvem „Ježíš Nazaretský“. Vedlo mě k tomu několik skutečností, hlavně období velikonočních svátků, kdy se opět častěji začala v tisku objevovat pojednání o Ježíšovi, včetně zobrazování jeho potupné smrti na kříži. Toto zobrazování ukřižování různými umělci, hlavně malíři, mě vždycky tak trochu dráždilo svým nepřesným zobrazením, konkrétně přibití rukou v dlaních, což je nesmysl. To mě vedlo k tomu, že jsem se blíže začal zabývat medicínskými aspekty Ježíšovi smrti, jeho odsouzením, bičováním a nakonec ukřižováním. Cítil jsem potřebu některé nepřesnosti uvést na pravou míru s použitím těch věrohodnějších historických svědectví a hlavně medicínských poznatků.

       

Dalším důvodem pro vytvoření kapitoly o Ježíšovy bylo i to, že se po dlouhé době objevilo něco – Jidášovo evangelium – co vede, nebo alespoň mě vedlo k tomu začít trochu jinak přemýšlet o Jidášově podílu na Ježíšově odsouzení (pokud vůbec nějaký podíl v této kauze měl), ale i o Ježíšovi samotném. Výsledkem mého zkoumání těchto okolností, Ježíšova života, odsouzení, ukřižování z různých úhlů – historického, medicínského i částečně právního – vedlo k mé formulaci vztahu k Ježíšovi jako zcela jistě historické osobnosti.

       

Jsem si vědom toho, že jsou to věci velice citlivé, hlavně pro věřící křesťany, kterým jejich „vidění“ Krista a Boha vyhovuje a nechtějí na něm nic měnit, nicméně pokud se člověk zcela nechce uzavřít novým poznáním a interpretacím nových skutečností, může svoje názory a postoje k některým věcem na základě těchto poznatků korigovat. Názory, které prezentuji se opírají o mojí životní zkušenost a poznání, která jsem učinil a rozhodně je nikomu nevnucuji. Chci, aby napsané bylo v tomto smyslu chápáno.

 

Konečně jsem se po mnoha a mnoha letech dostal i k tomu, abych vyšetřil „trochu“ času a vypátral něco o svých nejbližších předcích. Práce je to časově velice náročná a v případě rodů spojených s rodem Engel i dost komplikovaná vzhledem k tomu, že naši prapředci žili mimo území Českých zemí. Nicméně práce velice zajímavá a poučná a přinesla i mnohá překvapení či potvrdila předpokládané.

 

Poslední aktualizace :

24. 09.2013

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

© PEEN  2013