HLEDÁNÍ PRAVDY

 

 

Za posledního půl roku jsem vstřebal poměrně velké množství informací o svatém grálu, Leonardu da Vinci, Ježíšovi a Marii Magdaleně, templářích, merovejské dynastii a podobných, ne vždy zcela jasných poznatcích a tvrzeních, která nelze ale v současnosti přesvědčivě dokázat nebo prokázat, a která jsou zahalena tajemstvím a opředena mnoha legendami.

 

Měl jsem potřebu se s tím nějak „vyrovnat“ a proto vzniknul i celý blok nazvaný „Po stopách tajemství Leonarda da Vinci“. Snažil jsem se shrnout mnohé z názorů, teorií a poznatků, které se zmíněnými tématy zabývají. Jak se mi to podařilo, posuďte sami.

 

V posledním roce se, hlavně po vydání „Šifry mistra Leonarda“ Dana Browna a uvedení stejnojmenného filmu do kin, se po celém světě i u nás objevilo nespočet publikací, „zabývajících“ se svatým grálem, turínským plátnem, merovejskou dynastií, vztahem Ježíše a Máří Magdaleny a dalšími podobnými náměty. Některé pocházejí z dílny opravdu odborníků, zabývajících se již dlouho touto problematikou, ale i z pera nadšenců pro danou problematiku, spisovatelů, ne historiků, kteří však interpretují danou problematiku a závěry, ke kterém docházejí, jakoby podložené seriozním bádáním a logikou, takže se na první pohled tváří velice věrohodně. Člověk, který nesleduje souvislosti, a nestuduje věrohodnost těchto pramenů se snadno může v dané problematice „ztratit“.

 

Mezi tento typ publikací patří i „Svatá a krev a svatý grál“, autorů Michaela Baigenta, Richarda Leigha a Henryho Lincolna, jejichž autoři jsou však právě nadšenci v tom dobrém slova smyslu, ale jako spisovatelé a „nehistorici“ předkládají závěry, které se nezakládají na pravdě, závěry, které lze jen velice těžko doložit.  V podobném stylu je psáno i „Tajemství teplářů“ autorů Linn Picknett a Clive Prince, kteří, mimo jiné, dospívají k názoru, že autorem turínského plátna je právě Leonardo da Vinci. Tato problematika je velice obsáhlá, takže o turínském plátnu a event. jeho autorství někdy později.

 

Na druhé straně stojí publikace autorů, vědců, biblistů, profesorů věhlasných universit po celém světě, kteří se snaží nepravdy, nebo omyly, publikované ve výše uvedených publikacích korigovat a upřesňovat na základě výsledků nejmodernějšího bádání ohledně dané problematiky.

 

A je pak na nás, čtenářích, abychom se v dané problematice alespoň trochu orientovali a dokázali tak odlišit, co je a není pravděpodobné, kde je pravda a kde lež ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některé zdroje, ze kterých jsem čerpal při své práci:

 

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Svatá krev a svatý grál, (Holy Blood and the Holy Grail), Rybka Publishers 2006

Linn Picknett, Clive Princ, Tajemství templářů, Tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista, (The Templar Revelation), Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík 2006

Marie-France Etchegoin, Frédéric Lenoir, Pátrání po Šifře mistra Leonarda, (Code Da Vinci: Ľ Enquête), Albatros 2005

Bart D. Ehrman, Šifra mistra Leonarda, Pravda a smyšlenky,(Truth and Fiction in The Da Vinci Code),  Knižní klub 2005

Videodokument Projekt da Vinci, Hledání pravdy, (The Da Vinci Project, Seeking The Truth), Mediane and Master Music Ltd. 2006

Film Šifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code), Columbia Pictures Industries, Inc., Sony Pictures Home Entertainment, Inc. 2006

Dan Brown, Šifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code), Metafora spol. s r.o., 2003

Historie

PO STOPÁCH TAJEMSTVÍ

LEONARDA DA VINCI

© PEEN  2007 – 2010

Poslední aktualizace :

24.09.2013

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

© PEEN  2013