Odhalení skutečného tajemství

 

Je dobře, že existují tajemství, věci ne zcela jasné a neprobádané. Kdyby neexistovala tajemství, byla by to určitě nuda. To co člověk nezná, ho vždycky přitahovalo a přitahuje i dnes. A když se člověk pokusí odhalit nějaké tajemství, může se stát, že narazí na věci a fakta, ke kterým by se jinak nedostal. Se záhadami a tajemstvími je ale třeba nakládat opatrně. Jsou některé věci, jejichž význam a podstatu se již nikdy nepodaří objasnit, protože se odehrály příliš dávno a navíc ani neexistují přímé důkazy ve formě písemných svědectví té doby (je třeba dávat velký pozor na falzifikáty). Sem spadají i naše informace o počátcích křesťanství, ale i odhalení podstatně novější. V mnoha případech je možné se na základě seriozního studia dostupných materiálů jenom přiblížit k tomu, abychom pochopili jak se některé události mohli stát. A nebo se mohly udát také úplně jinak ...

 

Je třeba určitý, a ne malý, nadhled, aby člověk nepodlehl klamu nebo lži, minimálně nepravdě. Pořád je třeba konfrontovat to, co z různých publikovaných materiálů vstřebám především s osobní zkušeností a vědomostmi. Slepě přijímat mnohá publikovaná fakta, která se na první pohled tváří jako seriozní informace, může být nebezpečné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Hledání pravdy“ v PDF.

Historie

PO STOPÁCH TAJEMSTVÍ

LEONARDA DA VINCI

© PEEN  2013