Český pravěk

Keltové

… dědictví keltské civilizace

Keltové jsou prvními Evropany žijícími na sever od Alp, kteří se objevují v písemných pramenech. Ve své době ovládali starověký svět ze západu na východ od Irska po Turecko a ze severu na jih od Belgie po Španělsko a Itálii. Jejich přítomnost byla zaznamenána i v Egyptě za Ptolemaiovců, kde se podle jednoho ze starověkých letopisců, pokusili o státní převrat. Vyplenili Řím, napadli Řecko a zničili všechny armády, které proti nim dokázaly řecké městské státy vyslat. Jejich dokonalé zbraně a pevné válečné vozy drtily všechny protivníky.

       

Podle Tita Livia (59 př. Kr. – 17 po Kr.) v době, kdy v Římě byl králem Tarquinius Superbus (asi 534 – 508 př. Kr.), „ Biturigové měli svrchovanou moc nad Kelty, kteří obývali třetinu Galie. Biturigové dávali Keltům krále. Tehdy to byl Ambigatus. (…) Za jeho panování byla Galie tak plodinami úrodná a lidnatá, že se zdálo téměř nemožným vládnout nad tak početným lidem.“

       

Pravděpodobně toto tvrzení způsobilo, že někteří dějepisci devatenáctého století psali o „keltské říši“ ve starověké Evropě. Jakákoli podobnost s říšemi, jak je známe, je ve skutečnosti falešná. Nevíme totiž o žádném nepřerušovaném sledu keltských vládců, kteří by měli svrchovanou a rozsáhlou politickou moc nad četnými podřízenými národy. Přesto toto diskutabilní označení ospravedlňuje to, že v době expanze se keltské kmeny a jejich konfederace rozlévaly po celém starověkém světě s výzvou všem, kdo se jim postavili, a v dobytých územích se usazovaly jako vládnoucí skupiny. Tímto způsobem se Keltové dostali na Iberský poloostrov, do severní Itálie, na východ do míst, kde jsou dnes Čechy, Morava  a Slovensko, údolím Dunaje pak až k Černému moři a dokonce i do Malé Asie, kde ve třetím století před Kristem založili stát zvaný Galatie.

       

Na přelomu letopočtu byly keltské kmeny rozdrceny římskou říší a jejich civilizace začala ustupovat k severozápadnímu pobřeží Evropy. Tady dnes s obtížemi přežívají dědicové tří tisíciletí nepřerušené kulturní tradice. Z národů  stále považovaných za keltské – Irů, Skotů, obyvatel ostrova Man, Velšanů, Bretonců a obyvatel Cornwallu – jen dva miliony lidí používají keltského jazyka, jedinou skutečnou známku své keltské identity.

 

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

23.09.2013

© PEEN  2007 – 2010

© PEEN  2013