Český pravěk

Keltové

… struktura keltské společnosti

 

Obraz keltské společnosti se v průběhu doby měnil. V počátcích žili Keltové v prvobytně pospolné společnosti, která svůj obraz výrazněji změnila v době rozkvětu moci Keltů ve druhém století př. Kristem a čím dál tím více se stávala téměř společností třídní, jejích další vývoj byl na přelomu věků ukončen praktickým zánikem keltských útvarů, po té co byli pohlceni agresivně se rozpínající Římskou říší, romanizováni a zcela asimilováni.

       

I přesto, že Keltové při svých výbojích do okolí své původní pravlasti ovládali rozsáhlá území, která si porobovali, nikdy nevytvořili státní útvar ve vlastním slova smyslu. Byla to kmenová společenství charakteru království v čele s králem – náčelníkem kmene. Základem společnosti Keltů byla rodina a rod, který dodržoval  a ctil tradice daného kmene.

       

Během vývoje keltské společnosti dochází i k výraznější diferenciaci mezi jejími členy, takže v době v době vrcholu keltské moci a vlivu bylo možné ve společnosti rozlišovat následující vrstvy.

       

Aristokratická vrstva, jejíž součástí byl král a jeho rodina a druidové jako zvláště mocná a privilegovaná vrstva. Další vrstvou byli jezdci – equites, jacísi „rytíři“, kteří tvořili širokou svobodnou vrstvu. A lid; někteří byli svododní – jako zemědělci a někteří řemeslnící, jiní nesvobodní – porobení otroci a smíšené rodiny. K tomu je třeba přidat i určitou formu klientství, neboť velká část obyvatel se stávala materiálně závislá na bohatších, svobodných členech společnosti. Toto klientství spočívalo v tom, že klienti byli svému pánu povinováni určitými službami a obranou, ten se na oplátku staral o jejich ochranu a materiální podporu aniž by ztráceli některá svá práva a vlastnictví.

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

23.09.2013

©PEEN 2007 – 2010

© PEEN  2013