Historie

TURÍNSKÉ PLÁTNO

A LEONARDO DA VINCI

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

30.09.2013

Je legitimním právem každého člověka pochybovat a zkoumat věci

a tvrzení, které jsou mu předkládány jako dané.

 

Petr Engel, 11.04.2007

Je turínské plátno opravdu otiskem Kristova těla sejmutého s kříže?

Je stáří turínského plátna opravdu skoro 2000 let?

Jak vznikl vlastní obraz těla na turínském plátně?

Jde o první fotografii na světě?

Jaký je vztah Leonarda da Vinci a turínského plátna?

Jde o mistrovské dílo a poselství tohoto renesančního génia?

Je tvář na turínském plátně tváří samotného Leonarda?

Pokud je Leonardo da Vinci autorem turínského plátna,

je toto dílo vyjádřením jeho vztahu k tehdejší církvi, božství, víře...?

 

Turínské plátno zůstává i po letech vědeckých zkoumání záhadou,

relikvií, poselstvím, které dosud nevydaly svá tajemství.

Vědecké analýzy uspokojivě nedokázaly vysvětlit, ani stáří plátna,

ani jakým způsobem „obraz“ lidského těla na plátně vznikl.

Sama církev nechce na tom, že se jedná o otisk Kristova těla, nic měnit.

Ale je to opravdu tak?

 

 

Toto otázky jsou pro mě výzvou a proto se pokusím hledat a možná i najít odpovědi na otázky, které jsem si výše položil. Vůbec nechci rozšířit řady pseudohistoriků, kteří předkládají „důkazy“, které často nemohou seriózně doložit a argumentují často závěry, které plně zapadají do jimi pojatého konceptu zkoumaného problému. Naopak. Chci se velice seriózně pokusit odpovědět na některé otázky, které je možné zodpovědět na základě medicínských znalostí, prostém pohledu na obraz na plátně (byť bohužel nemám k plátnu přímý přístup), tak i znalostí trocha historie a předsudky nezatížený vztah ke zkoumanému problému.

 

Položené otázky a odpovědi, které se pokouším dát vycházejí z mých vědomostí a názorů i pozorovacího talentu a nikomu tyto své vývody nenutím. Ať každý, koho problém zajímá, přemýšlí a utvoří si vlastí názor, co je a není možné, co je a není pravděpodobné.

 

© PEEN  2007 – 2010

© PEEN  2013