Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

01.07.2014

MEDICÍNA

O čem budu psát, čemu se budu věnovat …..

 

 

Historie nás na každém kroku přesvědčuje o tom, že medicína a filosofie spolu úzce souvisejí. Omezenost lidského poznání je skutečností, kterou nepřekonalo minulé ani současné vědecké úsilí, a je otázkou, zda ji překoná v budoucnu.

 

Od svých prvopočátků ve snaze pomoci při nemocech a utrpení doznala medicína během několikatisíciletého vývoje mnoha převratných objevů a změn. Objevily se v medicíně ale i změny a směry diskutabilní, včetně snah totalitních režimů (ať už to byl fašismus nebo komunismus) objevy na poli medicíny a její možnosti  zneužít v mocenský prospěch.

 

Není mým cílem encyklopedicky popisovat jednotlivé objevy a medicínské pokroky a psát o významných osobnostech medicíny, tedy fakta obecně známá a dohledatelná v právě uvedených encyklopediích. Chci se pozastavit u období vývoje medicíny a osobností, které mě nějakým způsobem výrazněji oslovili. V mnoha případech to jsou události, které přesahují svůj ryze medicínský rozměr ve směru etickém, filosofickém a společenském.

 

Do této kapitoly jsem zařadil i pojednání o různých osobnostech českých i světových dějin. Byť jsou tato pojednání na pomezí hudba -- medicína či historie -- medicína, jsou řazena v této kapitole pro převládající historicko-medicínský pohled.

          

© PEEN  2014