Novinky ...

Aktualizace 30.06.2014

Do kapitoly medicína přidána stránka věnovaná zdravotní problematice Friedricha Nietzscheho.

 

Aktualizace 06.02.2014

V kapitole o hudebních skladatelích je nová stránka věnovaná Richardu Wagnerovi, filosofických východiscích jeho tvorby i zneužití jeho názorů a politických postojů německým národním socialismem.

 

Aktualizace 25.01.2014

V kapitole medicína je pojednání o nemocech, ohluchnutí a smrti Bedřicha Smetany z historicko-medicínského pohledu.

 

Aktualizace 09.01.2014

Do kapitoly medicína jsem přidal pojednání o Karlovi IV. především z medicínského pohledu.

 

Aktualizace 15.12.2013

Do kapitoly medicína přidány stránky věnované Albertu Schweitzerovi.

 

Aktualizace 05.12.2013

Přepracoval jsem stránku o Ludwigu van Beethovenovi a doplnil pojednání o Beethovenově Nesmrtelné milence.

 

Aktualizace 08.09.2013

Do kapitoly filosofie přidáno pojednání o problematice eugeniky.

 

Aktualizace 28.08.2013

V kapitole Filosofie podáno široké pojednání o rasismu, jeho historii a východiscích.

 

Aktualizace 19.07.2013

V kapitole Filosofie přidána stránka o rovnosti z širšího pohledu jak z hlediska vývojového, tak právního.

 

Aktualizace 07.06.2013

V sekci medicína jsem se nově věnoval problematice nemoci z širšího pohledu, normě a normalitě i medicínské diagnostice.

 

Aktualizace 31.05.2013

Do sekce Medicína jsem přidal pojednání o sociálním státu, medicínsko-průmyslovém komplexu, stáří a smrti, přidána stručná demografická fakta.

 

Aktualizace 22.05.2013

V sekci Medicína přidáno pojednání o bolesti a utrpení z historicko-filosoficko-medicínského pohledu.

 

Aktualizace 20.05.2013

Přidána sekce Medicína a v ní kapitola o problematice nejen současné psychiatrie, interpretace pojmu normality, psychiatrického nálepkování, reformy psychiatrické péče a celostní nazírání na lidské problémy a onemocnění.

 

Aktualizace 24.03.2012

Přidána kapitola o Městském státu Vatikán v sekci Historie.

 

Aktualizace 04.03.2013

V sekci Filosofie přidána obsáhlá kapitola o inkvizici.

 

Aktualizace 02.02.2013

V sekci Filosofie přidána stránka zabývající se hlavně psychologickými a společenskými aspekty trestu smrti.

 

Aktualizace 10.03.2012

V kapitole o světových dirigentech doplněna stránka o Carlosi Kleiberovi a Carlo Maria Giulini.

 

Aktualizace 09.09.2011

V nové kapitole Filosofie přidána stránka věnovaná etickým a právním aspektům dárcovství orgánů a transplantací.

 

Aktualizace 26.08.2011

Vložil jsem zcela novou kapitolu Filosofie se stránkami věnovanými lidské populaci a problematice přelidnění a stránkou, zabývající se filosofickými, etickými a právními aspekty euthanasie.

 

Aktualizace 03.07.2011

Kapitola Skladatelé rozšířena o stránky věnované Ludwigu van Beethovenovi a pojednání o jeho zdravotním stavu.

 

Aktualizace 12.06.2011

Do kapitoly Skladatelé přidáno pojednání o životě a tvorbě W. A. Mozarta, jeho zdravotním stavu a smrti, o údajné Mozartově lebce a Mozartových pobytech v Praze.

 

Aktualizace 03.05.2011

Aktualizovány, rozšířeny a doplněny, stránky o řádu templářských rytířů.

 

Aktualizace 08.01.2011

Přidána stránka o Fantastické symfonii Hectora Berlioze, doplněny některé údaje o Berliozovi.

 

Aktualizace 01.01.2011

Aktualizována kapitola o hudebních skladatelích, vložena kapitola věnovaná Hectoru Berliozovi.

 

Aktualizace 14.07.2010

Aktualizovány stránky o Ježíšovi Nazarethském, změněna grafika, doplněny některé informace

 

Aktualizace 13.03.2010

Vložil jsem novou kapitolu o hudbě, na jejíchž stránkách bych se chtěl věnovat hudebním skladatelům, umělcům, dirigentům, kteří mě nějakých způsobem ovlivnili a formovali mé hudební cítění.

 

Aktualizace 25.06.2009

Do kapitoly Historie jsem přidal oddíl věnovaný genealogii a mému pátrání po předcích.

Poslední aktualizace :

30.06.2014

Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

NEWs

© PEEN  2014