Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

08.09.2013

Rasismus

VII.                    Závěr

 

K vyvrácení rasistických teorií přispěli nejen četní badatelé v antropologii, genetice, etnografii a historii, ale také významní politikové, sociologové a filosofové. Pro vývoj lidstva mělo velký význam míšení plemen a rasových typů. Z hlediska genetického je hlavním důkazem jednotného původu lidských ras a zároveň jedním z činitelů vzniku antropologických typů.

 

Různá rasová příslušnost lidí nemá naprosto žádný vliv na kulturní a civilizační úroveň národů: není závažný vědecký podklad pro tvrzení o méněcennosti a nadřazenosti některých ras nebo typů. Podobná tvrzení o fysické a psychické nerovnocennosti lidských ras a o závislosti dějin lidské společnosti a kultury na rozdílech mezi plemeny jsou základem většiny rasistických teorií, doktrín a zákonů. Méněcenní však nejsou ani příslušníci tzv. barevných ras, ani míšenci různých plemenných typů, jak o tom ostatně svědčí i četné doklady z historie a ze současného života.

 

Antropologie i další vědní obory přesvědčivě dokazují, že původ současných lidských plemen je jednotný a rovnocennost lidských ras je nepochybná. Rasismus je ve své podstatě vyvrácen a nemá v lidské společnosti právo na existenci. Antropologické studium lidských ras a typů přispělo zároveň k odhalení dávné společné minulosti lidstva i k poznání vzniku a vývoje různých etnických skupin a národů světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti, RNDr. Josef Wolf, nakladatelství Karolinum 2000

Charles Darwin – O původu člověka (The Descent of Man, Murray, London 1871), Academia, Praha 2006

Hrabě de Gobineau O nerovnosti lidských plemen, Podle IV. vydání knihy: Essai sur 1'inégalité des races humaines par le comte de Gobineau. Librairie de Paris Firmin Didot et Cie., Imprimeurs - Éditeurs. Zkrácený překlad pořídil a obrázkovou část upravil F. X. Lánský. 1942 vydalo nakladatelství Orbis, Praha.

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, Zamrzlá evoluce, aneb, Je to jinak pane Darwin, Academia Praha 2008.

           FILOSOFIE

© PEEN  2013