Osudy kaple po protestantské reformaci

 

Kdysi byly všechny šlechtické rody ve Skotsku katolické. S protestantskou reformací se však karty obrátily a když na trůn nastoupila Marie Stuartovna, byla už katolickou královnou v protestantské zemi. Roku 1560 skotský parlament formálně zrušil papežské pravomoci ve Skotsku a zakázal katolickou liturgii. Vzhledem k tomu, že katolicismus byl napadán a katolíci perzekuováni, přijala skotská šlechta novou víru. Rodina Sinclairů z Rosslynu se však katolického vyznání odmítla vzdát. Byli to věrní katolíci, jejich oddanost víře jim nakonec byla osudná.

 

Po dobu vlády i uvěznění podporovala skotskou královnu Marii Stuartovnu malá skupinka naprosto oddaných katolických rodin. Rod St. Clair byl ve středověku úzce spjat se skotskými králi a královnami. Jako zbožní katolíci stávali se St. Clairové důvěrnými přáteli katolické královské rodiny zejména v období, kdy se začala prosazovat protestantská reformace.

 

V roce 1567 je Marie Stuartovna uvězněna a přinucena abdikovat ve prospěch svého jednoročního syna, který se stal králem Jakubem IV. Skotským a I. Anglickým. Roku 1587 je Marie Stuartovna v Londýně popravena (sťata). Na popraviště šla v šarlatově rudých šatech katolické mučednice.

 

Rosslynská kaple přestala být bohoslužebním místem v roce 1592. Rodina St. Clair z Rosslynu se však tvrdohlavě držela své katolické víry ještě padesát let po protestantské reformaci ve Skotsku. Úplný konec přišel v roce 1592, kdy bylo St. Clairům pohroženo exkomunikací, pokud nezničí oltáře v Rosslynské kapli. Záznamy z konce srpna už svědčí o tom, že oltáře byly zničeny a Rosslynská kaple coby svatostánek opuštěna.

 

K dalšímu poničení Rosslynské kaple došlo v roce 1650, kdy armády Olivera Cromwella pochodovaly na sever a parlamentářská vojska pod vedením anglického generála Monka ostřelovala hrad Rosslyn z děl a granáty. Koně si ustájili v Rosslynské kapli, do západní zdi pálili z mušket a kladivem zřejmě i poničili některé plastiky v kapli. Rosslynská kaple a hrad zůstaly v rozvalinách.

 

Další zhoršení stavu nastalo v roce 1688, kdy se do kaple přihnal dav protestantů a poničil ji. Zulámali sochám hlavy a tváře jim rozbíjeli palicemi a železnými bodci. Pro protestanty byla Rosslynská kaple místem, kde straší staré náboženství, místem modloslužebnictví a pověr.

 

V roce 1861 probíhají v Rosslynské kapli kontroverzní restaurátorské práce pod vedením architekta a svobodného zednáře Davida Brice. V kapli Panny Marie přibudou „zednářští“ andělé, v sakristii jsou přeskupeny kameny a je přidán oltář.

 

V roce 1862 je Rosslynská kaple znovu vysvěcena biskupem edinburghským a biskupem brechinským. Po dvou stoletích se Rosslyn znovu stává místem křesťanských bohoslužeb.

Historie

ROSSLYNSKÁ KAPLE

Fakta a smyšlenky

Učedníkův sloup

Interiér kaple

© PEEN  2013