Fakta a smyšlenky

 

Závěrem se tedy pokusme shrnout a na pravou míru uvést nepravdy tradované o Rosslynské kapli.

 

 

Rosslynská kaple se Šalamounovu nebo Herodovu chrámu nepodobá ani náznakem. Porovnáme-li půdorysy těchto staveb zjistíme, že si nejsou ani vzdáleně podobné. V Rosslynu nejsou ani repliky proslulých sloupů z chrámu v Jeruzalémě.

 

Skutečná Rosslynská kaple nemá nic do činění s templáři, jejich legendárním pokladem ani jejich ztraceným tajemstvím. Neexistují a nikdy neexistovaly důvěryhodné důkazy, které by spojovaly Rosslyn s templáři. Rodina St. Clair templáře nepodporovala a legendární templářský poklad tajně uschován v podzemí kaple ani v Učedníkově sloupu nebyl.

 

Rosslynskou kapli nepostavili templáři. Řád rytířů Templu byl postaven mimo zákon a rozprášen o více než století před tím, než byl položen základní kámen Rosslynské kaple. Jakub de Molay, poslední templářský velmistr, byl upálen na hranici roku 1314. Rosslynskou kapli založil sir Vilém St. Clair, třetí hrabě z Orknejí a lord z Rosslynu, v roce 1446. Řád chudých rytířů Šalamounova chrámu nemá se stavbou Rosslynské kaple jakoukoli spojitost. A neexistuje ani spojitost či podobnost mezi Rosslynskou kaplí a Šalamounovým chrámem v Jeruzalémě.

 

Tajnou kryptou pod Rosslynskou kaplí je hrobka rodiny St. Clair. Sem, do rodinné hrobky, byli k věčnému odpočinku ukládáni hrabata, lordi, rytíři, dámy a děti po celá staletí. Rosslynská kaple je stále fungujícím kostelem s kongregací. Neexistuje nic, co by prokázalo existenci „tajného pokladu“ v podzemním prostoru pod kaplí.

 

Stručně řečeno, Rosslynskou kapli nevybudovali templáři. S Převorstvím siónským ji nespojuje naprosto nic. Není kopií žádného chrámu v Jeruzalémě. V její podlaze není vyšlapána žádná šesticípá hvězda. Nemá naprosto nic do činění s žádnými „Růžovými liniemi“, „Růžovými poledníky“ ani „rodovými liniemi růže“ a nikdy v ní nebyly uloženy žádné ostatky ani relikvie Máří Magdaleny.

Historie

ROSSLYNSKÁ KAPLE

Fakta a smyšlenky

Rosslynská kaple – letecký snímek

© PEEN  2013