Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

15.12.2013

Albert Schweitzer

Posel lidskosti

Nemocnice v Lambaréné dnes

 

I po smrti Alberta Schweitzera v roce 1965 pokračovala práce v nemocnici v nezměněném rozsahu a slouží jak místní komunitě, tak rozsáhlé oblasti Gabonu a přizpůsobuje se měnícím okolnostem a potřebám těchto komunit. S postupem času se stále více kvalifikovaných gabonských lékařů a zdravotních sester přidávalo k nemocničnímu personálu, nemocnice byla rozšiřována a v roce 1981 byla nově postavena a slavnostně otevřena nová všeobecná chirurgie a další nové budovy.

 

Byl založen nový řídící orgán, známý jako Fondation Internationale de l'Hopital a Lambarene (FISL) a účast Gabonské vlády na financování provozních nákladů se zvýšila na současných 50%. Zbytek nákladů na provoz nemocnice je kryt především od soukromých dárců z Evropy a USA, z darů a dědictví.

 

V současné době je nemocnice využívána asi 50 000 lidmi a má 160 členů personálu, z nichž většina žije v areálu nemocnice. Denně je dvěma chirurgy, dvěma stážista a dvěma dětskými lékaři ošetřeno 140 ambulantních pacientů.

 

Kolem oddělení ambulantních specialistů se nachází pohotovost, lékárna, laboratoř a rentgenové pracoviště. Dva chirurgové a jejich operační týmy realizují cca 2 200 operací ročně na dvou operačních sálech. Dvě chirurgická oddělení, dětské oddělení a porodnice mají kapacitu kolem 150 lůžek.

 

K dispozici je také výzkumná laboratoř a zubní klinika. Nemocnice má také geriatrické a psychiatrické oddělení, jediná v celém Gabonu, a oddělení preventivní medicíny. Společně s mobilní zubní klinikou zaplatí návštěvy v okolních vesnicích a školách. Stejně jako za Schweitzerových časů je postaráno i o rodinné příslušníky pacientů a ani lepra není takovým problémem jako dříve. Několik nových případů jsou ambulantní pacienti.

 

Poslední generace nemocničních budov postavená za Schweitzerova života byla obnovena jako návštěvní centrum, slouží pro ubytování hostů, jako malé muzeum a vzdělávací centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©MUDr. Petr Engel, PEEN     15.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Albert Schweitzer, Z mého života a díla, nakladatelství Vyšehrad, Praha 1974.

http://www.schweitzershospitalfund.org.uk/index.html

http://www.schweitzer.org/2012/de/

http://www.schweitzerlambarene.org/en/

           Medicína

© PEEN  2013