Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

28.08.2013

Sociální stát

IV.                      Trocha demografie – stárnutí populace je výrazný problém

 

Odborníci na demografii očekávají, že do roku 2050 se počet lidí závislých na pomoci ostatních zdvojnásobí. Vyřešení financování i praktického zajištění dlouhodobé péče o seniory se tak stává prioritou.


Již tak nepříznivou situaci ještě výrazně zhoršuje nedostatek vyškolených pečovatelů a zdravotnického personálu. Přitom v roce 2060 bude žít v zemích EU zhruba 152 milionů lidí, kteří budou starší 65 let, a z nich více než třetina bude potřebovat dlouhodobou péči.

 

V roce 2010 bylo v ČR 3,6 procenta obyvatel starších 80 let, v roce 2050 se tento poměr bude blížit deseti procentům. A třetina obyvatel bude starší 65 let! Česká republika totiž patří mezi země s nejrychleji stárnoucí populací.

 

 

IV.1.                   Důchod nestačí

 

"Předpokládáme, že v roce 2050 bude odkázáno na péči jiných kolem 4,5 milionu lidí. Kdo chce, aby o něho bylo dobře postaráno i v době, kdy bude potřebovat dlouhodobou zdravotní péči, bude muset znovu přehodnotit své penzijní připojištění," říká expert Allianz pojišťovny v Mnichově Klaus Michel.

Přestože se státní důchod a dávky poskytované na dlouhodobou péči v posledních letech zvýšily, zdaleka nemohou pokrýt veškeré zvýšené náklady. Ukazuje se, že jen důchod již nyní nestačí k pokrytí nákladů na dlouhodobou ústavní, ale ani domácí péči. Právě pro tyto účely bude vhodné použít úspory z penzijního připojištění.

 

"Také budoucnost životních pojištění tkví v rozšiřování asistenčních služeb na stáří a ve vývoji speciálních pojistných produktů, které by pokryly náklady na dlouhodobou péči, nebo ji dokázaly alespoň spolufinancovat," uvádí Martin Podávka, vedoucí produktového oddělení Allianz.

 

 

IV.2.                   Kolik let?

 

Stárnutí populace bude i nadále významným demografickým trendem, a to ve všech zemích Evropské unie, jejíž populace do roku 2060 mírně vzroste, ale významně zestárne. V současné době je polovina obyvatel EU starší 40 let. V roce 2060 bude polovina obyvatel EU starší 48 let a počet starších lidí bude převyšovat dvojnásobně počet dětí.

 

V průmyslově vyspělých zemích muži stráví v penzi průměrně kolem 20 let, nejdéle jsou to Francouzi, kteří si důchodu užijí 24 let. V České republice si více než 20 let v důchodu užijí pouze ženy – 21, muži jen 15 let.

 

MUDr. Petr Engel, 29.05.2013

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Pražský deník, 27. 5. 2013

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Spasení těla; Moc, nemoc a psychosomatika. Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 2005.

Miloš Večeřa, Sociální stát, Východiska a přístupy, Sociologické nakladatelství, Praha 1996.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

           MEDICÍNA

© PEEN  2013

Historicko filosoficko medicínský pohled