Chronologický přehled událostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý projekt Templáři – historie řádu v PDF

Historie

TEMPLÁŘI

Historie řádu

© PEEN  2013

1099

obsazení Jeruzaléma 1. křížovou výpravou

asi 1119

vznik templářů

1129, zač.30. let 12.stol.

koncil v Troyes, vytvoření latinské řehole templářského řádu Ku chvále nového rytířstva od Bernarda z Clairvaux

1135

koncil v Pise

asi 1136 – 1137

templáři se poprvé usadili v Amanské marce, severně od Antiochie

1139

Omne datum optimum

1144

Milites Templi (možná původně asi v roce 1135)

1145

Militia Dei

1148 – 1149

2. křížová výprava

1149–1150

Gaza svěřena templářům

1153

Aškalon se vzdal Frankům

pol. 60. let 12. stol.

řehole doplněna o hierarchická statuta neboli retrais

konec 60. let 12. stol.

k řeholi připojena ustanovení o životě v konventu, zasedání kapitul a pokání

1173

zavraždění vyslance assassinů templáři

1187

bitva u Hattínu. Pád Jeruzaléma

1189 – 1192

3. křížová výprava

1191

templáři vytvořili nové sídlo v Akkonu

1191 – 1192

templáři obsadili Kypr

1191 – 1216

přerušované války s arménským knížetem o Amanskou marku

1217 – 1221

vybudování Atlítu

1218 – 1221

5. křížová výprava

1228 – 1229

křížová výprava Fridricha II.

1239 – 1240

křížová výprava Theobalda ze Champagne

1240 – 1241

křížová výprava Richarda Cornwallského

1240

začala přestavba Safedu

1244

bitva u La Forbie

1248 – 1254

křížová výprava sv. Ludvíka

1250

bitva u Mansúry

1257 – 1267

řehole doplněna o další dodatky o pokání

1266

Safed se vzdal mamlúkům

po roce 1268

katalánský překlad řehole templářů

1271 – 1272

křížová výprava Eduarda I. Anglického

1274

koncil v Lyonu

1277

Marie Antiochijská prodala svá práva na jeruzalémský trůn Karlovi z Anjou

1291

Akkon se vzdal mamlúkům, templáři opustili Tortosu a Atlít

1302

ztráta Ruadu a masakr templářské posádky

1307

zatýkání templářů ve Francii

1310

upálení 54 templářů jako zatvrzelých kacířů u Paříže

1311 – 1312

koncil ve Vienne

1314

poprava Jakuba z Molay a Geoffreye ze Charney

1571

zničení templářského archivu na Kypru osmanskými Turky