Optimalizováno

pro rozlišení :

1280x1024

Poslední aktualizace :

29.09.2013

Městský stát Vatikán

 

„Být svobodný znamená mít možnost volby.“

 

                                                                                                                                                                                 Petr Engel, 24.3.2013

 

 

Městský stát Vatikán

 

Městský stát Vatikán je nejmenším státním útvarem s vlastní právní subjektivitou a naprosto odlišnými pravidly fungování ve srovnání s ostatními státy. Papežský stát (Patrimonium sancti Petri, či Stati pontifici) hraje v mezinárodní politice roli, kterou není možné v žádném případě označit jako marginální. Jedním z možných vysvětlení je obratná zahraniční politika jeho představitelů a aktivní participace na světovém dění, včetně podpory některých mezinárodních organizací.

 

Vatikán, stejně jako Svatý stolec reprezentovaný papežem, biskupem římským, je aktivním členem systému suverénních státu, přestože k tomu není dle základního papežského zákona, ani Ústavy státu určen. Stát Vatikán a Svatý stolec jsou dva různé subjekty, přičemž papež je jak hlavou státu, tak Svatého stolce, který je nejvyšší autoritou katolické církve.

 

 

Základní údaje

 

Vatikán, oficiálně Městský stát Vatikán (Status Civitatis Vaticanae, Stato della Città del Vaticano, někdy nesprávně označovaný Svatý stolec (Santa Sede) je, jak již bylo uvedeno, nejmenším státem světa s nejnižším počtem obyvatel. Rozkládá se na ploše 0,44 km² v západní části italské metropole Říma při levém břehu řeky Tibery na tzv. Vatikánském kopci, dříve nazývaném Monte Vaticano. Je sídlem nejvyšších představitelů katolické církve v čele s papežem. Počet obyvatel, včetně uvedených církevních hodnostářů, se pohybuje kolem 830, z nichž jen málo přes 450 má státní občanství.

 

Dominantou, středem i centrem společenského dění je chrám sv. Petra na Svatopetrském náměstí, kde se nachází též tzv. Apoštolský či Papežský palác, v jejich přilehlém okolí jsou většinou muzejní a reprezentační budovy a Vatikánské zahrady, které tvoří městský park, jehož rozloha je asi 23 ha. Uvnitř vatikánských hradeb se nachází i heliport. V tzv. Vládním paláci sídlí Papežská kurie. Římská papežská kurie je nejvyšší a svrchovaný orgán katolické církve a jakýsi poradní orgán papeže, který využívá k výkonu své moci a povinností.

 

Ke státu také administrativně náleží exteritoriální území se zvláštním statutem opět uvnitř Říma, mezi něž patří i papežská bazilika sv. Jana v Lateránu, kde papežové sídlili, vyjma přechodného období tzv. Avignonského zajetí papežů, až do roku 1377, či papežské letní sídlo v Castel Gandolfo.

 

Termínem Avignonské zajetí papežů je označováno období let 1305 – 1378, kdy se církev ocitla v silném úpadku a pod vlivem francouzské vlády. Papež Klement V. (1305 – 1314) se před bouřemi zmítajícími Římem uchýlil pod ochranu francouzského krále a roku 1309 natrvalo přestěhoval svůj papežský dvůr do Avignonu. Přestože papež Klement V. i jeho předchůdci z XIII. století často cestovali, do Říma on i jeho šest následovníků nikdy nevstoupili.

 

Úředními jazyky jsou italština a latina.

 

 

           HISTORIE

© PEEN  2013