Historie

Osobnosti Velké války

Vládní činitelé mocností

 ŽOFIE MARIE JOSEFÍNA ALBÍNA CHOTKOVÁ

*1.3.1868 Stuttgart, 28.6.1914 Sarajevo

hraběnka, vévodkyně von Hohenberg 

česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda ď Este

Do dcery rakouského diplomata a místodržícího v Praze z roku 1871 hraběte Bohuslava Chotka se v 90. letech 19. století vášnivě zamiloval následník trůnu František Ferdinand ď Este. Byl ochoten si ji vzít i proti vůli samotného císaře, který hraběnku Žofii neshledával původem rovnou Františku Ferdinandovi. František Josef I. posléze kapituloval, vymínil si pouze na následníkovi slib, že jeho potomci nebudou moci v budoucnu aspirovat na následnictví. V den svatby 1.7.1900 povýšil císař hraběnku Žofii do knížecího stavu s titulem z Hohenbergu (podle starohabsburgského hradu Hohenberg).

 

Manželství bylo neobyčejně šťastné a vzešly z něj tři děti. Žofie měla na svého cholerického manžela velký vliv a provázela ho na všech cestách. To se jí stalo v červnu 1914 osudným.

 

Sarajevské výstřely Gavrilo Principa ukončily i její život. Nelibost císařského dvora s tímto nerovným sňatkem se však nezastavila ani před majestátem smrti. Součástí honosného obřadu byl i pro zesnulou Žofii značně ponižující ceremoniál, při němž se podle dvorské etikety na sametových polštářcích za její rakví nesly místo obvyklých vyznamenání rukavičky a vějíř – symboly, náležející dvorní dámě, a nikoli ženě následníka trůnu.

© PEEN  2013